شرایط استفاده از سرویس کوتاه کننده لینک

6AD.ir

 

کاربران با استفاده از سرویس این سایت شرایط استفاده از خدمات آن را می پذیرند

استفاده از خدمات این سایت برای موارد زیر ممنوع است و موجب خسارت به سایت می گردد 

همچنین تمامی لینکهای مریوطه از سایت حذف می گردد  

 

 لینک‌های غیرقانونی و خلاف قوانین کشور -

 لینک به صفحات شامل کدهای مخرب و ویروسی -

 لینک‌ به صفحات ناموجود -

  لینک‌های انتقالی به صفحات دیگر -

  لینک برای کسب درامد از کلیک و موارد مشابه -

 لینک برای ترافیک جعلی یا خودکار و غیره -